Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2024

Plānoti

31.01.2024

Ieteikumi optimālākajam paplašinātās ražotāju atbildības sistēmas piemērošanas modelim Latvijā

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

19.02.2024

Vadlīnijas būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā nojaukšanas un jaunas būvniecības iecerēm

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

29.02.2024

Ziņojums par industriālās simbiozes platformas darbības uzsākšanu un rezultātiem

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

31.03.2024

Ziņojums par materiālu un ražošanas plūsmu reģionā kartēšanu

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

31.03.2024

Ziņojums par izstrādāto darbības modeli (tajā skaitā finanšu) vietējiem remonta un lietu uzlabošanas centru izveidei un darbībai Cēsu novada un Valmieras novada pašvaldībās

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

31.03.2024

Ziņojums par atkritumu poligonu darbības pārprofilēšanu (tehnoloģisko un ekonomisko)

Atbildīgais partneris

C4 aktivitāte "Pilotprojekti reģionālajos poligonos atkritumu šķirošanas uzlabošanai, materiālu un enerģijas reģenerācijai".

30.06.2024

Ziņojums par rīcības plānu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai vietējā līmenī (pašvaldībās), kas ir tuvu bioloģiskajam atkritumu radītājam, pamatojoties uz pilotprojekta pieredzi

Atbildīgais partneris

C8 aktivitāte "Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai".

30.06.2024

Ziņojums par CO2 samazināšanas algoritma izveidi

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

30.06.2024

Vadlīnijas un ieteikumi pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas reģioniem vienotai visa veida atkritumu plūsmu uzskaitei un automatizācijai, tostarp ieteikumi par pilotprojektu rezultātu pārneses modeli un nosacījumiem

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas pieejas izstrāde un demonstrēšana".

30.06.2024

Pētījums par plastmasu Latvijas tirgū

Atbildīgais partneris

C10 aktivitāte "Laboratorijas testēšanas un politikas rekomendāciju izstrāde pārejai uz sabiedrību bez plastmasas".

30.06.2024

Grozījumu priekšlikumi būvniecības nozares aktuālajās prasībās

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

31.08.2024

Rekomendācijas atkritumu beigu statusa piemērošanai nepārstrādājamiem oglekli saturošiem aktritumiem

Atbildīgais partneris

C3 aktivitāte "Izmēģinājuma projekti atkritumu beigu kritērija piemērošanai, lai demonstrētu aprites un no atkritumiem uz resursiem koncepciju".

30.09.2024

Publiskā iepirkuma līguma standartizēts pielikums

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

31.12.2024

Ziņojums par smēķētāju uzvedību un tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem un piegružošanu publiskās vietās

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2024

Ziņojums par izbūvēto infrastruktūru un informēšanas aktivitātēm 2 pilotpašvaldībās tabakas izstrādājumu atkritumu piegružojuma samazināšanai

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2024

Ziņojums par dabas resursa nodokļa efektivitāti

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2024

Visaptverošu informatīvu materiālu un saziņas līdzekļu kopums ražošanas uzņēmumiem (C10)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

31.12.2024

Vadlīnijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveidei

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2024

Reģionālais aprites ekonomikas ceļvedis Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionam ar metodoloģiju siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinam

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

Izpildīti