Logo
lv en

Pasākumi

31.01.2023

10:00 - 14:30

4.cetrukšņa partneru sanāksme

31. janvārī notiks LIFE Waste to Resources IP partneru sanāksme, kas norisināsies Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā. Sanāksmē projekta partneri informēs par aktivitāšu īstenošanas progresu, par veicamajiem darbiem 2023. gadā, kā arī prezentēs atsevišķu aktivitāšu saturu un pieredzi.

 

Lūgums projekta partnerus reģistrēties sanāksmei līdz 27.janvārim šajā saitē: https://forms.gle/UWVH62BcMVJTCX3P6

25.01.2023

13:00 - 14:30

Sarunu cikls “Kapacitātes stiprināšana dialogam ar zinātni”

25.janvārī Ms Teams platformā notiks pirmā tikšanās projekta LIFE Waste To Resources “Stratēģija dialogam ar zinātni” aktivitātes ietvaros. Tiks diskutēts par sadarbību un informācijas apmaiņu starp zinātnisko, publisko un privāto sektoru atkritumu apsaimniekošanas jomā un pārejā uz aprites ekonomiku.

Sanāksmē par kapacitātes stiprināšanu dialogam ar zinātni piedalīsies pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM), vadošie pētnieki un profesori no Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Latvijas Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas. 

Norises laiks: 25.01.2023, plkst. 13.00

Norisies vieta: tiešsaiste ZOOM platformā,

saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZlOTgwMTUtY2M2Ny00NTAxLTljMWYtNDNjYmJjZmI4MTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2d593ad-f07d-4c55-87c8-106c26d6ba08%22%2c%22Oid%22%3a%2232c1ed17-f227-4dcf-9ac1-cb5862a84f7e%22%7d

Darba kārtība:

13.00-13:05 Ievadvārdi /Rudīte Vesere, VARAM, Vides aizsardzības departamenta direktore/

13.05-13:25 Iepazīšanās aplis – katrs dalībnieks iepazīstina ar sevi un darbības jomu, kurā strādā

13.25-13.45 Par projektu LIFE Waste to Resources IP un projekta aktivitāti “Stratēģija dialogam ar zinātni” /Alise Vecozola, VARAM, LIFE IP projekta ieviešanas nodaļas vadītāja/

13.45-14.05 Prezentācija “Industriālā simbioze kā aprites ekonomikas virzītājspēks” /Evija Pudāne, Biedrības “CHLEANTECH LATVIA” izpilddirektore/

14.05.-14.30 Jautājumi, diskusijas