Logo
lv en

VVD uzsāk digitālo rīku izstrādi dabas resursu nodokļa objektu datu apstrādei

16.02.2024

Valsts vides dienests (VVD) uzsāk dabas resursu nodokļa (DRN) objektu* uzskaites un kontroles sistēmas mūsdienīga digitālā rīka izstrādi, pamatojoties uz sagatavoto rīcības plānu DRN objektu datu digitalizācijai. Rīcības plāns datu digitalizācijai ietverts ziņojumos, ko VVD sagatavoja 2023. gada augustā un septembrī:  

Ziņojums par preču (ražotāju atbildības sistēmās iekļauto objektu) plūsmu Latvijā un rīcības plāna sagatavošana datu digitalizācijai

Ziņojums par iepakojuma plūsmu Latvijā un rīcības plāna sagatavošana datu digitalizācijai

Ziņojumos arī ir sniegta vispārīga informācija par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas (RAS) darbības principiem, šo sfēru regulējošiem normatīvajiem aktiem, uzskaitīti RAS ietvaros apsaimniekojamie DRN objekti un to atkritumu klases kodi.

Ziņojumos ir konstatēts, ka esošie VVD informācijas tehnoloģijas risinājumi ir jāpilnveido, lai nodrošinātu automatizētu datu kvalitātes uzraudzību un datu kopsavilkumu ģenerēšanu dažādos datu šķērsgriezumos. Šobrīd Latvijā nav vienota digitāla risinājuma attiecībā uz DRN objektu datu pārvaldību, šie dati tiek vākti dažādos līmeņos un datu apstrādes veidos, kas rada sarežģījumus gan valsts iestādēm, gan citām ieinteresētajām pusēm. Lai spētu novērtēt datu kvalitāti un reaģēt uz datu izmaiņām, VVD nepieciešams iegūt izvērstus datus par tirgū laisto DRN objektu apjomu. Savukārt, lai sabiedrība varētu vairāk līdzdarboties pelēkā sektora mazināšanā, nepieciešams publicēt datus par ražotājiem, kuri iesaistās ražotāju paplašinātās atbildības sistēmās.

“Strādājot pie ziņojuma, konstatējām, ka VVD informācijas sistēmā ir veicami vairāki uzlabojumi, kas saistīti ar prasību izmaiņām, lietošanas ērtību, procesu automatizēšanu, integrēšanu ar citām valsts iestāžu informācijas sistēmām un pakalpojumu klāsta papildināšanu. Plānotie risinājumi samazinās administratīvo slogu un nodrošinās kvalitatīvu informācijas pieejamību sabiedrībai, kā arī veicinās efektīvāku DRN objektu datu pārvaldību un kontroli. Tas palīdzēs kvalitatīvāk plānot konkrētu atkritumu veidu samazināšanas pasākumus, veicināt atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un citus reģenerācijas veidus, tādējādi samazinot poligonos apglabāto atkritumu apjomu,” skaidro ziņojumu autore, VVD Atkritumu aprites departamenta vadošā eksperte Dace Jansone-Vēvere.

Vienotā, ar citām valsts iestāžu informācijas sistēmām integrētā datubāze ļaus veikt efektīvāku tirgus uzraudzību un nodrošinās patērētāju aizsardzību. Pateicoties precīzai un uzticamai informācijai par DRN objektu plūsmu, iestādes varēs vieglāk identificēt nelikumīgu darbību, kā arī novērtēt ražotāju darbību atbilstību prasībām. Tas veicinās godīgu konkurenci tirgū un patērētāju uzticēšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmām.

Ziņojumi sagatavoti ES LIFE programmas integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP) aktivitātes A6 “Sagatavošanās datu pārvaldības un kontroles kapacitātes paaugstināšanai un ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas pilnveide” ietvaros.

Digitālo rīku izstrāde tiek veikta LIFE Projekta apakšaktivitātes C6.2 “Valsts iestāžu kapacitātes stiprināšana atkritumu plūsmu un ražotāju atbildības sistēmu kontrolē un administrēšanā” ietvaros. Risinājumi attiecībā uz iepakojuma datu pārvaldību tiks izstrādāti līdz 2024. gada beigām, bet par pārējiem DRN objektiem – līdz 2025. gada beigām.

 

*Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajam, par DRN objektiem, kuri apsaimniekojami ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas ietvaros, tiek noteikti – iepakojums (tai skaitā depozīta iepakojums), videi kaitīgas preces, elektriskās un elektroniskās iekārtas un transportlīdzekļi.            

Dalīties:

LIFE integrētā projekta ''No atkritumiem uz resursiem'' 4. ZIŅU LAPA

27.05.2024

Projekta mērķis - ar mērķtiecīgiem pasākumiem samazināt...
Lasīt vairāk
Zilais Karogs šogad plīvos trīspadsmit Latvijas peldvietās

21.05.2024

Pagājušajā piektdienā, vides izglītības konceptvietā...
Lasīt vairāk
Vides izglītības konceptvietā ”Šūna” notiks Zilā Karoga svinīgā pasniegšana

14.05.2024

Šo piektdien tiks pasniegti Zilie Karogi, Zaļās Atslēgas...
Lasīt vairāk
Aizvadīta projekta vadības grupas sanāksme

09.05.2024

Šodien, 9.maijā notika LIFE Waste to Resources IP vadības...
Lasīt vairāk