Logo
lv en

VARAM vadībā izstrādāts 11 sadzīves atkritumu poligonu finansiālās ilgtspējas izvērtējums un pētījums par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājumu

06.12.2022

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadībā ir izstrādāts vienpadsmit atkritumu poligonu finansiālās ilgtspējas izvērtējums. Tas sniedz pamatotus priekšlikumus par atkritumu poligona saimnieciskās darbības optimālākajiem attīstības scenārijiem, iekļaujot gan esošos finansiālos rādītājus, gan to prognozes līdz 2035.gadam. Ministrija izvērtējumu veica Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētā projekta „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros. 

Latvijas teritorija pašlaik ir sadalīta 10 atkritumu apsaimniekošanas reģionos (AAR). Lai sasniegtu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam noteiktos mērķus par dalītu atkritumu savākšanu, pārstrādi un atkritumu apglabāšanas samazināšanu, paredzēts pāriet uz pieciem AAR. Nepieciešams veikt pašreizējo atkritumu poligonu finansiālās ilgtspējas izvērtējumu ar mērķi identificēt optimālākos poligonu attīstības scenārijus.  

VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere uzsver: “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam īstenošana paredz būtiskas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kas skar ikvienu – no atkritumu radītāja līdz apsaimniekotājam. Svarīgi, lai atkritumu apsaimniekošanas reģionu reforma balstās uz pamatotu finansiālo rādītāju analīzi, tādējādi dodot iespēju plānot ekonomiski pamatotu sadzīves atkritumu poligonu attīstību.” 

VARAM nodrošina arī Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu pētījuma izstrādi par minimālo prasību pārskatīšanas nepieciešamību attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājumu atkarībā no iedzīvotāju skaita. Pētījuma mērķis ir definēt kritērijus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt pakalpojuma pieejamību attiecībā uz dalīti savāktiem atkritumiem, īpaši attiecībā uz bioloģiskajiem atkritumiem, tekstila atkritumiem un sadzīvē radītajiem bīstamajiem atkritumiem.  

Šī gada 9. decembrī plkst. 10.00-14.00 tiešsaistē notiks informatīvs seminārs par izvērtējuma un pētījuma rezultātiem, kurā aicināti pieteikties dalībnieki no pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm, atkritumu apsaimniekošanas jomas profesionālajām asociācijām, atkritumu poligonu un šķirošanas centru apsaimniekotāji, atkritumu apsaimniekošanas komersanti, izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji u.c. interesenti.

Vairāk par pieteikšanos šeit.

Vienpadsmit atkritumu poligonu finansiālās ilgtspējas izvērtējums - 1.daļa un 2.daļa.

Semināra prezentācijas:

  1. Vienpadsmit atkritumu poligonu finansiālās ilgtspējas izvērtējums

  2. Pētījums par minimālo prasību pārskatīšanas nepieciešamību attiecība uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājumu atkarībā no iedzīvotāju skaita

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība: Apritīgai būvniecībai vajadzīgas zināšanas, līdzekļi un skaidrība

10.03.2023

Resursu aprite ēku būvniecībā Latvijā pašlaik notiek vien...
Lasīt vairāk
Aprites ekonomikas tēma ir viena no vides izglītības būtiskākām sastāvdaļām

02.03.2023

2023.gada 10.februārī norisinājās seminārs skolotājiem...
Lasīt vairāk
Uzsākta pilotiekārtas montāža LIFE IP projekta ietvaros

22.02.2023

Hyrogas uzsācis eksperimentālās pilotiekārtas (TRL* 7)...
Lasīt vairāk
Pētījums par tabakas izstrādājumu lietotāju paradumiem Latvijā

15.02.2023

SIA “AC Konsultācijas” sadarbībā ar SIA “Zaļā josta” veic...
Lasīt vairāk