Logo
lv en

Uzsākts vērienīgs LIFE programmas projekts atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanai

12.05.2022

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 sadarbības partneri ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas integrēto projektu "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Projekta LIFE Waste to Resources IP kopējais mērķis ir ar pasākumiem samazināt atkritumu rašanos, kas uzlabo materiālu reģenerāciju un apriti un samazina vidi un oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus.

Viens no būtiskiem mērķiem, ko paredz ES direktīvas, ir līdz 2035.gadam apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Lai mazinātu atkritumu rašanos, nodrošinātu to efektīvāku apsaimniekošanu un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus, ir nepieciešams īstenot aprites ekonomikas principus un materiālu atgūšanu no atkritumu plūsmas.

Projekts LIFE Waste to Resources IP tiks īstenots līdz 2028.gada 31.decembrim un tas aptvers visu Latvijas teritoriju, veicinot aprites ekonomikas principu un atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanu.

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu un pilnībā īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteiktos uzdevumus, projektā iesaistītās organizācijas īstenos pasākumus 4 tematisko bloku ietvaros: 1) pāreja no atkritumiem uz resursiem; 2) labāki produktu cikli un produktu dizains; 3) reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde; 4) ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.

Galvenie plānotie projekta rezultāti ir sekojoši:

 • 2 modernu šķiroto atkritumu savākšanas parauglaukumu izveide;

 • bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide un demonstrācija;

 • tekstilizstrādājumu savākšanas sistēmas izveide un demonstrācija; 

 • principa «Maksā, kad izmet» ieviešanas optimālā modeļa izstrāde; 

 • pārstrādājamu būvmateriālu aprites sistēmas izstrāde un pilotprojekts;

 • atkritumu resursu aprites pilotprojekti un demonstrācija;  

 • pilotprojekti atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzlabošanai;

 • ražošanas atkritumu simbiozes platformas izveide;  

 • lietu atjaunošanas (up-cycling) atkārtotas izmantošanas un labošanas sistēmas izstrāde un demonstrācija;

 • reģionālās ilgtspējas un materiālu aprites nodrošināšana - aprites ekonomikas ceļa kartes izstrāde;

 • atkārtojamas atkritumu rašanās novēršanas un aprites ekonomikas iniciatīvas un metodoloģijas;

 • projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un ieviešana;

 • visaptverošas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un apziņas veicināšanas aktivitātes.  

Projekta LIFE Waste to Resources IP kopējais budžets ir 15 245 351 EUR un to īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts vides dienestu, Būvniecības kontroles valsts biroju, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, biedrību, «CleanTech Latvia»,  biedrību «Zero Waste Latvia», biedrību «Zaļā brīvība», biedrību «Baltijas Krasti», nodibinājumu «Vides izglītības fonds», Rīgas Tehnisko universitāti, Cēsu novada pašvaldību, SIA «ZAAO», SIA «Vidusdaugavas SPAAO», SIA «Clean R», SIA «Ecobaltia Vide», AS «Latvijas Zaļais punkts», SIA «Zaļā josta», SIA «Hyrogas», SIA «Druplat» un SIA «Econova Latvia».

Dalīties:

ZAAO veiksmīgi uzsāk jaunu izglītības programmu par aprites ekonomiku

19.06.2024

SIA "ZAAO" (turpmāk – ZAAO) Reģionālās aprites...
Lasīt vairāk
Studenti sniedz jaunu ieskatu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā

13.06.2024

Vakar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības...
Lasīt vairāk
Sākas pieteikšanās dalībai "SINERGIA: industriālās simbiozes inovāciju akseleratorā"

12.06.2024

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju...
Lasīt vairāk
Aicinām aizpildīt anketu par "MAKSĀ PAR IZMESTO" ieviešanu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

11.06.2024

Jūsu dalība aptaujā mums ir ļoti svarīga un Jūsu...
Lasīt vairāk