Logo
lv en

Uzsākts darbs pie patērētāju paradumu izpētes

21.12.2022

Vidzemes novadu iedzīvotāji aicināti būt atsaucīgi un iesaistīties patērētāju paradumu aptaujā, kas tiks veikta līdz 2023.gada martam, lai kopīgi rastu risinājumus aprites ekonomikas centra izveidē Valmierā un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidē.

SIA “ZAAO” turpina strādāt pie projekta „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (turpmāk -Projekts) īstenošanas, kura ietvaros ir uzsākta sadarbība ar SIA “Jaunrades laboratorija” par pētījuma veikšanu, lai noskaidrotu patērētāju attieksmi pret preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi.

Pētījumā tiks veikta padziļināta izpēte par patērētāju uzvedību, motivāciju, paradumiem, izvēloties atkārtoti izmantojamo preču izmantošanu. Datu ieguvei tiks veiktas intervijas ar atkritumu apsaimniekošanas nozarē iesaistītajiem speciālistiem, gan sabiedrību, kā arī  atkārtoti izmantojamo un remontējamo preču izpēte, kas pieejama SIA “ZAAO” EKO laukumos, reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” poligonā. 

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti par pamatu nākamo Projekta aktivitāšu īstenošanai, kas būs vērsti uz ekosistēmas izveidi, kas padara atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi pieejamu un pieņemamu plašai sabiedrības daļai, izstrādājot lokālus remonta un pārstrādes centru modeļus pašvaldībām. SIA “ZAAO” šādu centru plāno veidot Dzelzceļa ielā 5, Valmierā esošajā EKO laukuma teritorijā.

Aicinām ikvienu, kas tiks uzrunāti iesaistei pētījumā, būt atsaucīgiem, jo palīdzēs pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā attiecībā arī uz citām atkritumu grupām. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 partneri, tajā skaitā SIA “ZAAO” līdz 2028.gada 31.decembrim  īsteno Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrēto projektu Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Recources IP). Projekta kopējais mērķis ir samazināt atkritumu apjomu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus.

__________

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā –Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE WasteTo Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE WasteTo Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

Iedzīvotāji var ērti un ātri atbrīvoties no būvgružiem un lielgabarīta atkritumiem

06.12.2023

Atkritumu apsaimniekotājs “CleanR” ieviesis jaunu un...
Lasīt vairāk
Skolēni hakatonā piedāvā radošus risinājumus resursu patēriņa mazināšanai; uzvar – Limbažu vidusskola

04.12.2023

Ar ideju par kopienas aprites skapja izveidi, kas...
Lasīt vairāk
Pētījums par mājsaimniecību tekstila šķirošanu un izmantošanu Latvijā

30.11.2023

Kā Latvijā notiek lietotu tekstila preču šķirošana? Kāda...
Lasīt vairāk
Notikusi projekta pirmā Uzraudzības grupas sanāksme

30.11.2023

28. novembrī notika projekta pirmā Uzraudzības grupas...
Lasīt vairāk