Logo
lv en

Seminārs Latgales reģiona pašvaldībām par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku

27.03.2024

Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Europe Direct Dienvidlatgales centru un LPR pašvaldībām šodien tikās tiešsaistes seminārā par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku. Seminārā aplūkotas aktuālās tēmas atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī pašvaldības iepazīstinātas ar projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā" (LIFE Waste To Resources IP) aktivitātēm un rezultātiem.

LIFE integrētā "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta ieviešanas nodaļas vadītāja Alise Vecozola pastāstīja par līdz šim projektā paveikto.

Projekta ietvaros īstenotas vairākas kampaņas, piemēram, šī mēneša sākumā uzsākta informatīvā kampaņa  "Dod iespēju laboties", apzinoties, ka Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir noraidoša attieksme pret lietotas elektrotehnikas iegādi un lietošanu, taču iniciatīvas mērķis ir mainīt sabiedrības priekšstatus un veicināt atbildīgu elektroierīču nodošanu otrreizējai izmantošanai. Februāra sākumā ir atklāta elektrotehnikas remontdarbnīca "Lab!", kas sniedz iespēju remontēt nolietotās elektroierīces, tādējādi veicinot ilgāku to mūžu un atkritumu samazināšanu. Turklāt jāatzīmē, ka projekt ietvaros izstrādātā platforma Lietovelreiz.lv kalpo kā ikdienas palīgs, piedāvājot iespēju elektrotehniskai un remontam satikties vienuviet – platformā var atrast dažādus remonta un nomas pakalpojumu punktus visā Latvijā, sniedzot informāciju par precēm bezmaksas vai par simbolisku samaksu.

Tā kā projektā akcents tiek likts uz nepieciešamību  pilnveidot atkritumu šķirošanas efektivitāti un attīstīt industriālo simbiozi, kas kalpo ne tikai vides aizsardzībai, bet arī ekonomikas attīstībai, radot jaunas darbavietas un stiprinot uzņēmumu konkurētspēju, biedrība Cleantech Latvia projekta ietvaros ir izveidojusi industriālās simbiozes platformu "Sinergia.lv" un šajā pavasarī piedāvās akcelerācijas programmu ražošanas uzņēmumiem, lai rastu risinājumus ražošanas procesā radušos blakusproduktu vai atkritumu izmantošanai jaunos produktos.

Šajā gadā projekta ietvaros SIA Nordic Plast veic akreditācijas procesu nesen izveidotajai laboratorijai, kas noteiks plastmasas iepakojuma un produktu pārstrādājamību. Laboratorijā testēto plastmasas iepakojuma testēšanas rezultāti būs pieejami Latvijas tirgū laisto plastmasas iepakojumu un plastmasu saturošo izstrādājumu datu bāzē.  Šī datu bāze būs pieejama komersantiem un citām ieinteresētajām pusēm, kas sniegs informāciju par testēto plastmasas iepakojumu un produktu pārstrādājamību. Mērķis ir nodrošināt, lai iespējami vairāk polimēra iepakojumu nonāk otrreizējā apritē, aizvietojot pirmreizējo izejvielu izmantošanu un izskaustu nepārstrādājamas plastmasas esamību tirgū. Tādējādi tiks nodrošināta resursu otrreizēja izmantošana, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

Turpinot semināru, Liepājas pašvaldības Centrālās administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides aizsardzības vecākā speciāliste Diāna Stendzeniece norādīja uz esošajiem vides izaicinājumiem Liepājā, norādot, ka izsmēķi rada lielu piesārņojumu, jo aptuveni 41% no kopējā piesārņojuma sastāv no izsmēķiem. Lai risinātu šo problēmu, ir sākta plastmasas iepakojuma iniciatīva "Nepērc lieku, nāc ar savu!", kas atgādina iedzīvotājiem būt atbildīgiem patērētājiem un izvairīties no liekas plastmasas izmantošanas. D. Stendzeniece uzsvēra nepieciešamību runāt par šo iniciatīvu dažādos sabiedrībai pieejamos kanālos un pastiprināt informācijas aktualizēšanu, īpaši uzsverot trauku iniciatīvas nozīmi, kas veicina daudzreiz lietojamu iepakojumu izmantošanu. Viens no mērķiem ir ieviest depozīta glāzes publiskos pasākumos, lai samazinātu vienreizlietojamās plastmasas izmantošanu. Tāpat svarīga ir vides izglītība un aktualitātes, it īpaši iesaistot zinātnes pusi izglītošanas procesā. Bērni aktīvi iesaistās izzināšanas procesā, jo ir veiksmīga sadarbība ar Latvijas hidroekoloģijas institūtu, kur pēta mikroplastmasu un iegūst zināšanas par dažādiem piesārņojuma veidiem.

Tāpat tika minēta populārākā ikgadējā aktivitāte Liepājā - "Diena bez auto", kas notiek Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros. Šī iniciatīva veicina sabiedrības izpratni par alternatīvām transporta iespējām un pozitīvi ietekmē pilsētas vidi un gaisa kvalitāti.

Semināra noslēgumā ar stāstījumu dalījās Oskars Zuģickis, LRP Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs, kurš akcentēja Zaļo kursu kā vides aktivitāšu pamatu. Viņš pievērsa uzmanību dažādām iniciatīvām, kas tiek īstenotas pašvaldībās un veicina iedzīvotāju izpratni par vides jautājumiem un to iesaistīšanos aktivitātēs. O.Zuģiskis informēja par pasākumiem Vides dienu ietvaros , kas savā ziņā kļuvusi par veiksmīgu formu skolēnu un sabiedrības informēšanai par vides jautājumiem. Viņš atklāja, ka Latgales reģionā, Līvānos notika pasākums ar aptuveni 400 dalībniekiem, kas piedāvāja plašu informatīvo un radošo programmu. Tāpat arī Daugavpilī notikušie pasākumi apliecina, ka jaunieši, iedzīvotāji un pašvaldība ir aktīvi iesaistījušies vides jautājumu popularizēšanā. Šajos pasākumos tiek iesaistītas visas mācību iestādes, un tajos piedalās gan skolēni, gan skolotāji, kas apliecina sabiedrības augošo interesi par vides tematiku. Turklāt, O. Zuģickis minēja iniciatīvu "Zaļā gaisma tikt sadzirdētam", kas vērsta uz ekoskolām un vides jautājumu popularizēšanu izglītības iestādēs. Šajās iniciatīvās tiek rīkoti semināri gan attālināti, gan klātienē, kuros tiek diskutēts par vides jautājumiem un veicināta atkritumu tēmas ieviešana skolēnu un skolotāju izglītībā. Jāatzīmē, ka augstskolu loma vides jautājumu popularizēšanā šajos pasākumos nav mazāk svarīga, tiek iesaistīti augstskolu mācību spēki, kas runā par vides tematiku un veicina vides izglītību.

Šī aktīvā sadarbība starp dažādām sabiedrības un izglītības institūcijām liecina par vides jautājumu augošo nozīmi un aktualitāti, kas dod cerības panākt ievērojamus uzlabojumus vides aizsardzībā un ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.

Aicinām studentus piedalīties zinātniski pētniecisko darbu konkursā ar balvu fondu 3000 euro

02.04.2024

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas...
Lasīt vairāk
Seminārs Latgales reģiona pašvaldībām par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku

27.03.2024

Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Vides...
Lasīt vairāk
Dialogs ar zinātni - atkritumi kā resursi aprites ekonomikas kontekstā

26.03.2024

Šodien notika 5. ekspertu tikšanās sarunu ciklā “Dialogs...
Lasīt vairāk
Uzsākta datu vākšana par radīto pārtikas atkritumu daudzumu

22.03.2024

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības...
Lasīt vairāk