Logo
lv en

Pieejama projekta pirmā un otrā ziņu lapa

28.08.2023

Ziņu pirmajā lapas izdevumā iepazīstinām ar projekta mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem. Piedāvājam detalizētāk izzināt aktivitātes, kas īstenotas, lai veicinātu tekstila atkritumu pārtapšanu resursos, kā arī aicinām piedalīties projekta aktivitātēs un ieviest ilgtspējīgus ieradumus savā ikdienā! Savukārt otrajā ziņu lapā pastāstīsim par projekta līdzšinējām aktivitātēm. Detalizētāk informēsim par aktuālo bioloģisko atkritumu dalītā vākšanā un pārstrādē.

PIRMĀ ZIŅU LAPA

Projektā sasniedzamie rezultāti

Īpašā tēma - TEKSTILIZSTRĀDĀJUMILai mazinātu tekstila radīto vides piesārņojumu un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, Eiropas Savienības (ES) direktīvas paredz, ka no 2025. gada ES dalībvalstīm, tostarp Latvijai, jānodrošina nevajadzīgo tekstila izstrādājumu šķirošanas un savākšanas sistēma. Latvija apņēmusies to ieviest no 2023. gada.

Pētījums “Patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums”Latvijas iedzīvotāji tekstilu patērē arvien atbildīgāk, par to liecina projekta LIFE Waste To Resources IP ietvaros veiktais pētījums par patērētāju paradumiem iegādājoties un lietojot tekstilu.

Visbiežāk jaunu apģērbu un apavus iedzīvotāji iegādājās tikai tad, kad rodas praktiska vajadzība – apģērbs ir nokalpojis savu laiku vai mainās gadalaiki - apģērbs tiek valkāts ilgstoši – vismaz vienu gadu - un lielākā daļa iedzīvotāju pauž atbalstu nolietoto, nederīgo vai apnikušo tekstila izstrādājumu šķirošanai un nodošanai pārstrādei, lai gan joprojām norāda uz trūkumiem tekstila šķirošanas infrastruktūras pieejamībā.
Vaicāti par to, kas notiek ar nolietotu, nederīgu vai apnikušu apģērbu, 60% aptaujāto norāda, ka izmanto šo apģērbu saimniecībā, 48% - ziedo labdarībai, 44% atdod citiem ģimenes locekļiem vai draugiem. Trešdaļa aptaujāto nodod nevajadzīgo apģērbu tekstila šķirošanas konteineros, bet ceturtā daļa - izmet sadzīves atkritumu konteinerā.Lejuplādē pētījumu šeit

Raidījumā "Kāpēc dizains?" diskutē par atbildīgu modiRadio raidījumā norisinājās diskusija par atbildīgu modi un gaidāmajām izmaiņām tekstila nozarē. Diskusijā kļuva skaidrs, ka līdz 2030. gadam ātrā mode vairs nebūs modē. Tai skaitā tas ir kvalitātes jautājums: ekodizaina kritēriji paģēr, ka būs jāražo kvalitatīvākas lietas, kurām būs jābūt labojamām.

Diskusijā piedalījās arī Zaļā brīvība ilgtspējīga tekstila eksperte Dace Akule, kura uzsvēra - "Mēs ejam uz izpratni, ka galu galā nepietiks resursu! Tas arī ir viens no galvenajiem motivācijas faktoriem, kāpēc pati industrija pirms kādiem pieciem, sešiem gadiem salika galvas kopā un secināja – ja turpinās izlietot resursus tikpat intensīvā veidā, rezultātā pašiem nebūs, no kā paņemt un taisīt tos jaunos apģērbus un mājas tekstila produktus! Planētas resursi ir ierobežoti – mēs nedrīkstam turpināt ražot un patērēt tādos apjomos, kā tas bijis līdz šim. Un tad, protams, arī piesārņojums, kas rodas no modes industrijas."

Raidījums “Vides fakti” pēta tekstilizstrādājumu šķirošanas sistēmuRaidījums pēta, cik pieejama Latvijā ir tekstilizstrādājumu šķirošana un ko gaidīt 2023. gadā. Eco Baltija Vide valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts skaidro, ka 2022. gadā tekstilizstrādājumu konteineros savākti aptuveni 10% no kopējā aprēķinātā tekstilatkritumu apjoma Latvijā.

Seminārs "Tekstila šķirošanas sistēmas izveide Latvijā no 2023.gada: cik gatavi esam un kas vēl jāpaveic?"Semināra dalībnieki 2022. gada 3. novembrī apsprieda šķēršļus, kas kavē tekstila šķirošanas sistēmas pilnīgu ieviešanu Latvijā un bija vienisprātis, ka arī tekstilizstrādājumiem jāievieš ražotāju atbildības sistēma, kas būtu finansējuma avots turpmākai sistēmas attīstībai.

Sākot ar 2023. gadu Latvijā obligāti jāšķiro tekstilmateriāli, nodalot tos no kopējiem sadzīves atkritumiemPašvaldībām no 2023. gada ir pienākums organizēt tekstilmateriālu šķirošanu savā reģionā, kas iedzīvotājiem nozīmē mazākas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo par pareizi sašķirotiem dalīto atkritumu vākšanas konteineriem izvešanas maksa nav jāmaksā.

ZAĻAIS PADOMSJa arī tavās mājās sakrājies maiss ar apģērbu vai citu tekstilu, kuram  vairs neredzi pielietojumu, atrodi sev tuvāko tekstilizstrādājumu šķirošanas konteineru vietnē šķiroviegli.lv!

OTRĀ ZIŅU LAPA

Līdzšinējās projekta aktualitātes un pētījumi:

Pētījums “Patērētāju elektrotehnikas lietošanas paradumu novērtējums”

Aptaujas rezultāti “Patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums”

Pētījums par tabakas izstrādājumu lietotāju paradumiem Latvijā

Seminārs skolotājiem par aprites ekonomikas principu iekļaušanu apmācības procesā

Pieredzes vizīte Somijā par aprites ekonomikas ieviešanu

Izveidots vides objekts ‘’Stila Aleja’’

Seminārs par ilgtspējīgu iepakojuma dizainu un pārstrādi

Kampaņa “Vislatvijas elektro talka”

Zilā karoga pacelšana Latvijas pludmalēs

Rokasgrāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem

LIFE Waste To Resources IP Latvijas pludmalēs uzstāda informatīvos stendus

Pieredzes apmaiņas brauciens uz aprites ekonomikas centru “ReTuna” Zviedrijā

Padomi videi draudzīgai atpūtai pie jūras

Noritējis seminārs par ražošanas izejvielu otrreizējo izmantošanu

Izveidota industriālās simbiozes platforma uzņēmumiem ar mērķi veicināt resursu efektīvāku izmantošanu

Vairāk par projekta aktualitātēm lasiet šeit

Īpašā tēma – BIOLOĢISKIE ATKRITUMI

Pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta, bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.

Bioloģisko atkritumu šķirošanas aktualitāteMinistru kabineta noteikumi Nr. 712 ‘’Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi’’ paredz, ka līdz 2023. gada 31. decembrim pašvaldībām ir jānodrošina dalīta bioloģisko atkritumu savākšanas sistēma. No 2027. gada 1. janvāra par pārstrādātiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem varēs uzskatīt tikai tādus, kuri ir tikuši dalīti jau to rašanās vietā.

Projektā īstenotās aktivitātes, kas saistītas ar bioloģisko atkritumu šķirošanu. Pilot EKO laukumu Valmierā un Rīgā konceptos iekļautas BNA šķirošanas vietasLai attīstītu un veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu Vidzemes reģionā nododot iegūto pieredzi citiem novadiem Latvijā, CleanR un ZAAO ir izstrādājuši konceptus diviem Pilot EKO laukumiem. ZAAO laukuma izveide Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 nodrošinās vēl ērtāku laukumu lietošanu apmeklētājiem, paplašinot šķirošanas pieejamību, darba laiku, ērtāku un saprotamāku uzskaites un norēķināšanās sistēmu. Laukumā no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem varēs nodot Parku un dārzu atkritumus. CleanR PILOT laukuma konceptā Rīgā, Vietalvas ielā 5 tiks paplašināts uzņēmuma teritorijā jau esošais šķirošanas laukums un modernizēta sistēma. Laukumā paredzēti konteineri Bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.

PILOT laukums Valmierā

PILOT laukums Rīgā

Pirmie soļi pilotaktivitātē virtuves bioloģisko atkritumu šķirotā vākšana daudzdzīvokļu mājāsPilotaktivitāte, ko Latvijas Atkritumu Saimniecības Asociācija veic vairākās daudzdzīvokļu mājās Rīgā, paredz veicināt virtuves bioloģisko atkritumu tālāku apsaimniekošanu un pārstrādi biogāzē, nodrošinot daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju virtuves atkritumu šķirotu savākšanu. Lai veicinātu iesaistīto iedzīvotāju atbalstu un izpratni par virtuves bioloģisko atkritumu šķirošanas nozīmi, tika veiktas divas tiešsaistes un klātienes tikšanās ar mājas  pārvaldes locekļiem, apsaimniekotājiem un māju iedzīvotājiem, atbildot uz aktuālajiem jautājumiem par aktivitātes tehnisko nodrošinājumu un ieguvumiem.

Sākotnēji pēc iepazīšanās pasākumiem pirmajos praktiskajos šķirošanas darbos iesaistījās 31 no 120 mājas dzīvokļiem, kuriem tika izdalīti atkritumu spainīši un pie dzīvokļu mājas izvietots virtuves bioloģisko atkritumu konteiners. Ir iegūti arī pirmie secinājumi. Savukārt jau nākošo aicinājumu rezultātā virtuves bioloģisko atkritumu šķirošanā ir iesaistīti 56 dzīvokļi un no kaimiņu mājas 31 dzīvoklis. Šķirošanā pēc mājas vecākā iniciatīvas iesaistījusies arī neliela divstāvu māja Robežu ielā. Pirmie rezultāti un secinājumiPēc nepilniem 6 mēnešiem aktīvas darbības var secināt, ka iedzīvotāju iesaiste virtuves  atkritumu šķirošanā ir atkarīga tieši no māju apsaimniekotāju un mājas vecākā aktivitātes. Ļoti palīdz nelielu līgumu sagatavošana, kuros uzskaitīti nododamo atkritumu veidi, to izvešanas biežums un konterineru tilpums. Ir jāņem vērā, ka virtuves bioloģiskos atkritumus ir jāizved ne retāk kā 1 reizi nedēļā un radītais atkritumu daudzums no viena iedzīvotāja ir 1-2 l nedēļā.

Vienģimeņu privātmājas uzsāk bioloģisko atkritumu kompostēšanuAizvadītā gada decembrī dalību projektā šķiroto virtuves atkritumu vākšanas aktivitātē uzsāka 68 privātmāju mājsaimniecības Liepājā un 31 mājsaimniecība Preiļos, lietošanā saņemot speciālu kompostēšanas tvertni. Dalībnieku uzdevums ir nodalīt mājsaimniecībā radušos bioloģiskos atkritumus, tos kompostēt, kā arī iesaistīties informācijas sniegšanā par savā mājsaimniecībā kompostēto atkritumu daudzumu un to veidiem.

Šī gada jūnijā LIFE Waste tTo Resources IP veica pēc brīvprātības principa izvēlētu mājsaimniecību apmeklējumu, kura laikā iepazinās ar kompostēšanas konteineru novietošanas vietām, vizuāli novērtēja kompostēšanas gaitu, kā arī sniedza atbildes uz jautājumiem. Novērots, ka savākto atkritumu daudzums mājsaimniecībās atšķiras, ņemot vērā cilvēku skaitu mājsaimniecībā, iepirkšanās un ēdiena gatavošanas paradumus. Ēdiena atlikumus var ievērojami samazināt, veicot pārdomātu iepirkšanos, taču ja ģimene pastāvīgi gatavo mājās, tajā skaitā uzturā daudz lieto dārzeņus, tad bioloģisko atkritumu daudzums palielinās. Ar publikāciju ‘’The household bio-waste management: a case study of Latvia’’ par pilotaktivitātes demonstrējumu vietām, un līdz šim iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem projekta eksperte Dace Āriņa uzstājās konferencē ‘’10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management’’ kas 21.-24. jūnijā norisinājās Hanjā, Grieķijā.

Pieredzes apmaiņas brauciens BIO atkritumu pārstrādes praksē Spānijā un Francijā2022. gadā no 28. novembra līdz 2. decembrim projekta eksperti Rūta Bendere, Dace Āriņa un Mārtiņš Kāns devās uz 3 bioatkritumu pārstrādes vietām: Bilbao lidostā un Pamplonas reģionā Spānijā, un Navarras licejā, Francijā. Pieredzes apmaiņas mērķis bija izzināt jaunas iespējas pārtikas atkritumu kompostēšanā un saprast projektam nepieciešamo iekārtu tehnoloģiskos parametrus. Ir gūti vairāki secinājumi par nepieciešamo iekārtu izmēriem. Secināts arī, ka pārstrādes iekārtām nepieciešams atrasties iekštelpās un pēc iespējas tuvāk atkritumu rašanās vietām.

13.04.2023 LBTU notikušajā seminārā ‘’Ilgtspējīgs iepakojums: No dizaina līdz pārstrādei’’ runā par veidiem kā mazināt pārtikas atkritumusPasaules Iepakojuma Organizācijas viceprezidente Nerida Keltona lekcijā ‘’How packaging can support a sustainable society’’ uzsver organizācijas 2022-2023. gada mērķi samazināt pārtikas atkritumu daudzumu izmantojot pārdomātus pārtikas iepakojumus. Semināra lekcijas ieraksts
Gatavošanās radīto pārtikas atkritumu mērījumiem 2024.gadāArī VARAM pievērš padziļinātu uzmanību pārtikas atkritumu apjomam: kā minēts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam, balstoties uz EK Deleģēto lēmumu (ES) 2019/1597 (2019. gada 3. maijs), kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK, 2024. gadā tiks veikti nākošie mērījumi par pārtikas atkritumu daudzumu (to veic ik pēc 4 gadiem) visos pārtikas piegādes ķēdes posmos. Šobrīd tiek veikti sagatavošanās darbi, gada otrajā pusē tiks izstrādāta metodika datu vākšanai un ziņojuma sagatavošanai par 2024. gadā iegūtajiem rezultātiem.Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam

ZAĻAIS PADOMSJa esi jau sācis vai gatavojies sākt bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošanu, sev tuvākos šķirošanas konteinerus vari atrast vietnē “skiroviegli.lv”!

Uz tikšanos kādā no nākamajām ziņu lapām!

Dalīties:

Vides izglītības konceptvietā ”Šūna” notiks Zilā Karoga svinīgā pasniegšana

14.05.2024

Šo piektdien tiks pasniegti Zilie Karogi, Zaļās Atslēgas...
Lasīt vairāk
Aizvadīta projekta vadības grupas sanāksme

09.05.2024

Šodien, 9.maijā notika LIFE Waste to Resources IP vadības...
Lasīt vairāk
Cēsīs notiks velo andele un zaļo pirkstiņu darbnīca

07.05.2024

Uzsākoties velo sezonai un stādīšanas darbiem dārzā,...
Lasīt vairāk
Trešdaļai plastmasas iepakojumu pārstrāde ir apgrūtināta – jāveicina sadarbību starp ražotājiem un pārstrādātājiem

26.04.2024

Šā gada 1.jūlijā stāsies spēkā izmaiņas Dabas resursu...
Lasīt vairāk