Logo
lv en

Pirmā pieredze virtuves bioloģisko atkritumu šķirotai vākšanai Rīgā

21.11.2022

Viens no projekta LIFE Waste to Resources IP pasākumiem, ko īsteno Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA), ir virtuves bioloģisko atkritumu šķirota savākšana un tālāka apsaimniekošana, ražojot bio gāzi. Pēc augustā veiktās informatīvās kampaņas Anniņmuižas mikrorajona pagalmā, akcijā iesaistījušies iedzīvotāji no 31 dzīvokļa 120 dzīvokļu mājā.

Šī gada augustā pēc iedzīvotāju iepazīstināšanas ar projekta uzdevumiem un tā risinājuma gaitu nākošais nopietnais solis bija līgumu slēgšana ar iedzīvotājiem un nepieciešamā inventāra izsniegšana. Katrai ģimenei pēc projekta nosacījumiem ir paredzēts viens 10 l vai 6 l spainītis virtuves atkritumu savākšanai, kura lielumu izvēlas paši mājas iedzīvotāji atkarībā no lietošanas nepieciešamības (skat. 1.attēlu).  Pirms līgumu parakstīšanas un konteineru izdalīšanas tika sagatavota informācija mājas iedzīvotājiem par virtuves atkritumu šķirošanas nosacījumiem, kas tika uzskatāmi novietota katrā kāpņu telpā pie informācijas stenda.

1.attēls. Mājas iedzīvotājiem izdalītie mazie konteineri. Foto: D.Āriņa

Līdz ar konteineru izdali, mājas pagalmā konteineriem paredzētā vietā tika novietots speciālais bioloģisko atkritumu konteiners virtuves atkritumu savākšanai (skat. 2. attēlu).

2.attēls. Bioloģisko virtuves atkritumu savākšanas konteiners pie dzīvojamās mājas

Kāda ir pirmā gūtā pieredze virtuves atkritumu šķirošanā? No 120 dzīvokļiem pirmajā reizē spainīšus jeb mazos konteinerus paņēma 31 dzīvoklis. Galvenie atteikuma cēloņi:

-          uzskats, ka “mēs nekādus bioloģiskos atkritumus neradām vai to ir maz”;

-          uzskats, ka “esam tikai īrnieki un drīz atkal nomainīsim dzīvokli”;

-          piektdienas vakarā daudzi iedzīvotāji nebija mājās un izdalē nepiedalījās. 

Pirmajā nedēļā pie mājas novietotais kopējais konteiners pildījās labi, materiāls nesaturēja piemaisījumus un visi dzīvokļi, kas augustā bija piedalījušies informācijas saņemšanā klātienē un saņēmuši spainīšus atkritumiem, bija tos arī izmantojuši. Noslēdzot līgumu, iedzīvotāji saņēma uzdevumu savāktos virtuves atkritumu datus reizi ceturksnī nodot informācijas apkopošanai.

Būtiskākie secinājumi turpmākai darbībai jau valsts mērogā - lai iesaistītu iedzīvotājus plašā virtuves atkritumu savākšanā, ir nepieciešama katras mājas apsaimniekotāju aktīva darbība. Projekta gadījumā iniciatori un finansētāji bija projekta īstenotāji. Savukārt virtuves atkritumu dalītas vākšanas turpināšanai valsts mērogā no iekrātajiem līdzekļiem mājas apsaimniekošanai ir nepieciešams nodrošināt virtuves konteineru iegādi un līgumu slēgšanu ar iedzīvotājiem, kas praktiski nosaka to iesaistīšanos virtuves atkritumu šķirotas vākšanas procesā. Jo aktīvāk iesaistīsim iedzīvotājus, jo labāki rezultāti ir sagaidāmi.

Lielo daudzstāvu māju iedzīvotāju nacionālās dažādības dēļ, informācijai ir jābūt ilustratīvai gan uz individuālajiem virtuves konteineriem, gan kopējiem bio atkritumu savākšanas konteineriem un pēc nepieciešamības gan latviešu, krievu un angļu valodā. Bio atkritumu izvešanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem ir jāiegādājas specializētie konteineri pēc iespējas izmantojot ražotāju piedāvājumus, lai nodrošinātu zemāko cenu par konteineriem. Konteineru izvešanai jābūt regulārai un jāseko līdzi to tīrībai. Regulāras konteineru mazgāšanas nodrošināšana ir obligāts priekšnoteikums, lai iedzīvotājiem šķirošanas process būtu patīkams un ilgtspējīgs.

Dalīties:

Vides izglītības konceptvietā ”Šūna” notiks Zilā Karoga svinīgā pasniegšana

14.05.2024

Šo piektdien tiks pasniegti Zilie Karogi, Zaļās Atslēgas...
Lasīt vairāk
Aizvadīta projekta vadības grupas sanāksme

09.05.2024

Šodien, 9.maijā notika LIFE Waste to Resources IP vadības...
Lasīt vairāk
Cēsīs notiks velo andele un zaļo pirkstiņu darbnīca

07.05.2024

Uzsākoties velo sezonai un stādīšanas darbiem dārzā,...
Lasīt vairāk
Trešdaļai plastmasas iepakojumu pārstrāde ir apgrūtināta – jāveicina sadarbību starp ražotājiem un pārstrādātājiem

26.04.2024

Šā gada 1.jūlijā stāsies spēkā izmaiņas Dabas resursu...
Lasīt vairāk