Logo
lv en

Notikusi projekta pirmā Uzraudzības grupas sanāksme

30.11.2023

28. novembrī notika projekta pirmā Uzraudzības grupas sanāksme, lai izvērtētu un apspriestu projekta ietvaros veikto aktivitāšu ieguldījumu Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028.gadam mērķu īstenošanā, kā arī veiktu visaptverošu projekta uzraudzību atbilstoši projekta aprakstam un plānotajiem rezultātiem.

Uzraudzības grupas sanāksmē piedalījās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes, Rīgas Tehniskās universitātes, Vides konsultatīvās padomes, Latvijas Pašvaldību savienības  un Zemkopības ministrijas.

Sanāksmi atklāja Uzraudzības grupas vadītāja – VARAM valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos p.i., Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, uzsverot projekta nozīmi Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam noteikto mērķu sasniegšanā. Šī ir pirmā reize, kad Latvijā tiek īstenots LIFE integrētais projekts atkritumu apsaimniekošanas jomā un starp Baltijas valstīm esam pirmie, kas šādu projektu īsteno. Projekta pasākumi tiek ieviesti pusotru gadu un pa šo laiku projektā ir redzami ievērojami rezultāti. Projekts pusotra gada laikā ir attīstījies arī partneru skaita ziņā un šajā gadā partneru skaits ir palielinājies no 21 līdz 22 partneriem.

Uzraudzības grupas sanāksmi turpināja LIFE Waste to Resources IP projekta vadītāja Alise Vecozola, informējot par plānotajiem pasākumiem un jau sasniegtajiem praktiskiem un redzamiem rezultātiem. Kā būtiskākais projekta uzdevums uzsvērts Atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028.gadam īstenošana un pilotaktivitāšu pārnese visā Latvijas teritorijā un ārvalstīs.

Šajā rudenī ir noslēdzies pirmais projekta posms un iesniegta progresa ziņojuma atskaite Eiropas vides un klimata aģentūrai par līdz šim projektā paveikto. Projekta partneri intensīvi strādājuši gan pie tabakas izsmēķu, elektrotehnikas un tekstila, piekrastes piegružojuma kampaņām, gan veicot patērētāju uzvedības pētījumus un aptaujas, lai uz datos balstītiem lēmumiem īstenotu pasākumus. Izstrādātas jaunas platformas aprites ekonomikas principu iedzīvināšanai – lietovelreiz.lv, kas apvieno informāciju par iespējām nomāt, atrast labu meistaru remontam, bez maksas vai par simbolisku maksu iegūt lietotas preces. Ir izveidota platforma industriālās simbiozes attīstībai – sinergia.lv, lai veicinātu uzņēmumu ražošanas atlikumu vai atkritumu izmantošanu sava vai cita uzņēmuma darbībai, tādējādi samazinot radīto atkritumu apjomu.

Būtisks sasniegums projektā ir būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centra “Nomales” izveide, kas ir vēl viens praktisks solis pārejā uz aprites ekonomiku. Šajā brīdī tiek īstenots pilotprojekts eksperimentālās pilotiekārtas (TRL 7) izveide sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda", kas ļaus iegūt sintēzes gāzi, aizstājot dabasgāzi. Citi pasākumi projektā paredz līdz šim nepārstrādājamu kompozītmateriālu izmantošanu jaunu produktu ražošanā, piemēram, terases dēļu, palešu vai materiālā, kas izmantojams ceļu būvniecībā.

 Sanāksmi turpinot, Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vadītāja Jolanta Reinsone iepazīstināja ar ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulu. Skaidrots, ka ekodizains ir par ilgtspēju, kas ir vides aspektu integrācija preces dizainā ar mērķi uzlabot preces ekoloģiskos raksturlielumus visā tā dzīves ciklā.

Savukārt Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Dace Ugare iepazīstināja ar pasākumiem Eiropas Savienības stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanā un tās lomu pārtikas atkritumu rašanās novēršanā, kas ir politikas iniciatīvu kopuma Eiropas Zaļā kursa pamatā. Ilgtspējīga pārtikas atkritumu ražošana ietver pārtikas zudumu un  pārtikas pārpalikumu pārdali, lai pēc iespējas mazāk pārtika nonāktu atkritumos. D.Ugare skaidroja par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu (NPKS), kura apvieno uzņēmumus un to ražoto produkciju, kas atbilst paaugstinātām kvalitātes prasībām. Tā kā mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības, pārtikas produktu ražošanu un sniegt patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti, NPKS produktus marķē ar diviem  logotipiem – ar zaļās un bordo krāsas karotītēm, uz kuriem ir norāde "Kvalitatīvs produkts". Kā atzina D. Ugare, tad iedzīvotāji jau atpazīst šo kvalitātes zīmi un arvien vairāk iegādājas produktus tieši ar šo marķējumu.

Pēc prezentācijām sekoja diskusiju daļa, sanāksmes dalībnieki bija ieinteresēti pārrunātajās tēmās. No uzraudzības grupas locekļu puses tika izteikta vēlme sniegt konsultatīvo atbalstu projekta aktivitāšu ieviešanā, ja tāds būs nepieciešams, un sniegti ieteikumi tēmām, kas būtu pārrunājamas nākamajās uzraudzības grupas sanāksmēs.

Dod iespēju laboties – pirmais elektrotehnikas labošanas centrs Latvijā!

26.02.2024

Lai veicinātu nolietotas elektrotehnikas atgriešanos...
Lasīt vairāk
Aicinām lauksaimniekus iesniegt datus par radītajiem pārtikas atkritumiem!

23.02.2024

Aicinām atbalstīt pētniekus, aizpildot anketu par...
Lasīt vairāk
Nomas pakalpojumi Latvijā - ar izaugsmes potenciālu

23.02.2024

Aptauja, kas veikta 2023. gada nogalē, sniedz padziļinātu...
Lasīt vairāk
Vidzemes ražotājus aicina uz izglītojošu semināru par ilgtspējīgu resursu izmantošanu ar industriālās simbiozes metodēm

19.02.2024

Industriālās simbiozes SINERGIA platformas darbības...
Lasīt vairāk