Logo
lv en

Notikusi pirmā tikšanās ar Latvijas augstskolu vadošajiem mācībspēkiem

26.01.2023

Šī gada 25.janvārī Ms Teams platformā norisinājās pirmā sanāksme projekta LIFE Waste To Resources “Stratēģija dialogam ar zinātni” aktivitātes ietvaros. Tikšanās pulcēja dažādu augstāko izglītības iestāžu pārstāvjus, lai vienotos par sadarbību un informācijas apmaiņu starp zinātnisko, publisko un privāto sektoru atkritumu apsaimniekošanas jomā un pārejā uz aprites ekonomiku.

Sanāksmē par kapacitātes stiprināšanu dialogam ar zinātni piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM), vadošie pētnieki un profesori no Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Latvijas Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas. Tikšanās sākumā klātesošie dalībnieki tika aicināti iepazīties, nedaudz pastāstot par sevi, kādu jomu pārstāv un kādi ir bijuši līdzšinējie projekti un pētījumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

Sanāksmes dalībniekus ar uzrunu sveica VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere un uzsvēra, cik būtiska loma ir sadarbībai ar zinātni, lai mēs kopīgi virzītos uz aprites ekonomikas principu ieviešanu. Tālāk dalībniekus informēja projekta vadītāja Alise Vecozola, pastāstot par Eiropas Savienības LIFE programmas integrētā projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Recources IP) paredzētajām aktivitātēm sadarbības stiprināšanai ar zinātni. Tiks veidots praktisks darba dokuments – “Stratēģija dialogam ar zinātni”, kā rezultātā plānota savstarpējās sadarbības stiprināšana un abpusējas komunikācijas veidošana ar augstskolām. Šajā dokumentā būtiska loma atvēlēta industriālai simbiozei, ar ko sanāksmes prezentāciju daļu noslēdza viens no projekta partneriem – biedrības “CHLEANTECH LATVIA” izpilddirektore Evija Pudāne.

VARAM līdz šim noslēgusi memorandu ar piecām augstskolām par sadarbību dažādās jomās ar mērķi stiprināt ideju, informācijas, prasmju un pieredzes apmaiņu, pamatojoties uz vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma principiem. Noslēgtie memorandi arī turpmāk būs kā pamats sadarbībai, lai veidotu ciešu sasaisti ar zinātnisko sektoru ieviešot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārvaldību pārejā uz aprites ekonomiku. Galvenie uzdevumi, kas tiks sekmēti ar šāda dokumenta izveidi būs informācijas aprites nodrošināšana starp zinātnisko, publisko un privāto sektoru, lai veicinātu diskusiju atkritumu apsaimniekošanas jomā un pārejā uz aprites ekonomiku. Vietnē wastetoresources.varam.gov.lv tiks izveidota informācijas apmaiņas sadaļa, kurā tiks publicēti pētījumi un izvērtējumi, jaunākā informācija par starptautiskās tīklošanās pasākumiem un semināriem. Tiks nodrošināta publiskā un privātā sektora piekļuves uzlabošana jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, atklājumiem, diskusijām atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas jautājumos. Kā arī tiks veicināta jauno speciālistu, t.sk., bērnu, jauniešu, studentu, u.c. izziņas procesu un prasmju iegūšanas iespēju paaugstināšana. Projekta LIFE Waste to Resources IP ietvaros tiks veicināta jaunradīto inovatīvo risinājumu un pilotprojektu rezultātu pārnese.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki dalījās ar idejām, kā turpmāk veiksmīgi sadarboties, lai veicinātu savstarpējo komunikāciju un informācijas apmaiņu. Tika ierosināts, ka turpmākās sanāksmes varētu notikt reizi ceturksnī. Kā arī atbalstīta ideja neformālas saziņas grupas izveidošanai  kādā no platformām, informācijas apmaiņai un komunikācijas stiprināšanai.

Uz sadarbību laipni aicināti arī citi augstskolu pārstāvji, kas saredz sadarbības iespējas atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas jautājumos!

Iedzīvotāji var ērti un ātri atbrīvoties no būvgružiem un lielgabarīta atkritumiem

06.12.2023

Atkritumu apsaimniekotājs “CleanR” ieviesis jaunu un...
Lasīt vairāk
Skolēni hakatonā piedāvā radošus risinājumus resursu patēriņa mazināšanai; uzvar – Limbažu vidusskola

04.12.2023

Ar ideju par kopienas aprites skapja izveidi, kas...
Lasīt vairāk
Pētījums par mājsaimniecību tekstila šķirošanu un izmantošanu Latvijā

30.11.2023

Kā Latvijā notiek lietotu tekstila preču šķirošana? Kāda...
Lasīt vairāk
Notikusi projekta pirmā Uzraudzības grupas sanāksme

30.11.2023

28. novembrī notika projekta pirmā Uzraudzības grupas...
Lasīt vairāk