Logo
lv en

LIFE Waste to Resources IP piedalās PLASTECO projekta noslēguma konferencē

15.05.2023

11.maijā Milānā noslēdzās divu dienu INETERREG Europe un Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda finansētā projekta PLASTECO konference. Plaši izplatītais plastmasas piesārņojums prasa efektīvu ES reģionu reakciju, lai risinātu pieaugošās vides problēmas. PLASTECO saskaņā ar “Eiropas stratēģiju plastmasai aprites ekonomikā” ir atbalstījis iesaistītās teritorijas veikt nepieciešamos pasākumus pārejai uz “jauno plastmasas ekonomiku”.

Projektā PLASTECO iesaistījušās organizācijas no 8 valstīm (Grieķijas, Vācijas, Francijas, Austrijas, Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas un Latvijas), kas pēdējo trīs gadu laikā kopīgi ieguvušas jaunas zināšanas, mācoties labās prakses piemērus no projektā pārstāvētajām organizācijām. Viens no sasniegtajiem rezultātiem ir izstrādātie rīcības plāni. Piemēram, biedrība “Baltijas krasti” PLASTECO ietvaros ir izstrādājusi rīcības plānu piekrastes ekosistēmu pakalpojumu ietekmes kartēšanai un novērtēšanai. Būtiska ar LIFE Waste to Resouces IP sinerģija ar PLASTECO, jo biedrības “Baltijas krasti” izstrādātais rīcības plāns šobrīd tiek īstenots LIFE Waste to Resources IP projektā.Konference tika atklāta ar prezentāciju par atkritumu reģenerāciju un aprites ekonomiku Lombardijas reģionā (Itālijā), galvenajiem mērķa rādītājiem un nākotnes izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem. Savukārt, ar iespējām un izaicinājumiem plastmasas atkritumu apsaimniekošanā dalījās profesors Mario Grosso. Piemēram, sadarbībā ar industrijas partneriem uzņēmumam Corepla pieder jauna eksperimentāla rūpnīca Milānas priekšpilsētā, kurā tiek testēta progresīvu plastmasas šķirošana ar dažādu tehnoloģiju palīdzību. Savukārt, WiSort ir inovatīvs jaunuzņēmums, kas izstrādā augsto tehnoloģiju un programmatūras risinājumus atkritumu kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus optimizējot lietotāja pieredzi. Uzņēmuma galvenais produkts ir automatizēta šķirošanas tvertne, kas darbojas, izmantojot attēlu atpazīšanu un mākslīgā intelekta algoritmu. Šobrīd Malpensas lidostā ir uzstādīts prototips, bet tas varētu tikt pārvietots vēl papildu testēšanai. Kā atzina profesors, iedzīvotāji pievērš uzmanību preces iepakojumam, līdz ar to, lai panāktu turpmākus vides aizsardzības pasākumu uzlabojumus, jāizmanto otrreiz pārstrādātie polimēri, kas tagad atļauti līdz 100% PET Itālijā.

Konferencē pieredzē dalījās Bavārijas Vides tehnoloģiju klāsteris (Vācija) pārstāve Stephanie Lizak. Par to, kā notiek lēmumprojekta izstrāde, lai iesniegtu izveidoto rīcības plānu domē un lai Augsburga turpmāk attīstītos par pilsētu ar mazu radīto atkritumu apjomu, svarīga ir ieinteresēto pušu darba grupas izveide veiksmīgāka rezultāta sasniegšanai. Viens no starprezultātiem bija atkārtoti lietojamu krūzīšu depozīta sistēmas pilotprojekta ieviešana un testēšana Augsburg Cup, kas paredzētas lietošanai pasākumos aukstajiem dzērieniem, tādējādi CO2 samazinot par 75% ar nosacījumu, ka 1 krūzīte tiek izmantota 15 reizes, salīdzinot ar 300 vienreizlietojamām plastmasas krūzītēm. Un zaļais publiskais iepirkums ir vēl viena no aktivitātēm, kas palīdzēs iegādāties preces un materiālus, kas izgatavoti no pārstrādājama materiāla.

Savukārt projekta vadītājs no Auvergne-Rhone-Alepes Enerģētiks vides aģentūras (Francija) iepazīstināja ar organizācijas paveikto projektā no AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENERĢĒTIKAS VIDES AĢENTŪRA (FRANCIJA). Enerģētikas vides aģentūra ir izstrādājusi reģionālo rīcības plānu un izveidojusi  plastmasas atkritumu reģionālo uzraudzības centru, lai attīstītu jaunus reģionālus plastmasas pārstrādes veidus un palīdzētu vietējiem uzņēmumiem pārstrādāt atkritumus savās ražošanas līnijās un apzinātu iespējas izveidot jaunus plastmasas pārstrādes veidus makaronu pastas ražotājiem.

Projekta LIFE Waste To Resources IP vadītāja Alise Vecozola prezentēja projektu, tā izaicinājumus, kas  projektam jāsasniedz līdz 2028.gada beigām, lai Latvijā īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam nospraustos mērķus. Īpašu uzsvaru veltīja iepazīstināšanai ar aktivitātēm, kas tiks īstenotas Latvijas piekrastē jūras piesārņojuma mazināšanai un sabiedrības izglītošanai. Tā kā PLASTECO projekts ir LIFE Waste to Resources IP projekta papildinošā aktivitāte, ir būtiska projektu savstarpējā sadarbība un rezultātu monitorings.

Konferencē dalībnieki iepazinās arī par atkritumu apsaimniekošanas labajām praksēm. Vairāki Itālijas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, tostarp, plastmasas pārstrādes uzņēmums Montello dalījās pieredzē, kā no šķirotās plastmasas tiek saražota dažāda veida plastmasa: pārslas un granulas (HDPE, LDPE, PP, Mix), kas tālāk tiek izmantotas citu produktu ražošanā. Montello nodrošina arī bioloģisko atkritumu pārstrādi – tiek iegūts bioloģiskais mēslojums (arī šķidrā veidā), augstas kvalitātes bioloģiskais mēslojums.

2022. gada sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 citu atkritumu apsaimniekošanas nozares sadarbības partneri uzsāka realizēt Eiropas Savienības LIFE programmas integrēto projektu Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Recources IP), kas ar dažādām projekta aktivitātēm samazinās atkritumu rašanos, nodrošinot resursu otrreizēju izmantošanu. Projekts LIFE Waste To Recources IP tiek īstenots visā Latvijas teritorijā, attīstot atkritumu apsaimniekošanas nozari, veicinot aprites ekonomikas principu un atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanu, līdz ar to savstarpējā projektu tīklošanās sadarbība palīdzēs nepieļaut kļūdas līdzīgās projekta aktīvistēs un pārņem labās prakses piemērus.

Dod iespēju laboties – pirmais elektrotehnikas labošanas centrs Latvijā!

26.02.2024

Lai veicinātu nolietotas elektrotehnikas atgriešanos...
Lasīt vairāk
Aicinām lauksaimniekus iesniegt datus par radītajiem pārtikas atkritumiem!

23.02.2024

Aicinām atbalstīt pētniekus, aizpildot anketu par...
Lasīt vairāk
Nomas pakalpojumi Latvijā - ar izaugsmes potenciālu

23.02.2024

Aptauja, kas veikta 2023. gada nogalē, sniedz padziļinātu...
Lasīt vairāk
Vidzemes ražotājus aicina uz izglītojošu semināru par ilgtspējīgu resursu izmantošanu ar industriālās simbiozes metodēm

19.02.2024

Industriālās simbiozes SINERGIA platformas darbības...
Lasīt vairāk