Logo
lv en

Izstrādāta stratēģija dialogam ar zinātni

30.01.2024

Stratēģija dialogam ar zinātni izstrādāta kā darba dokuments, kurā apkopoti LIFE Waste To Resources IP projekta pasākumi dialoga veicināšanai ar zinātni. Tās mērķis ir  stiprināt dialogu un nodrošināt informācijas apriti starp publisko, privāto un nevalstisko sektoru, lai veicinātu uz datiem un pētījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu publiskajā sektorā.

Stratēģija dialogam ar zinātni ir izstrādāta sadarbībā ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuru studiju programmas ietver tēmas par aprites ekonomiku, bioekonomiku un atkritumu apsaimniekošanu.

Šīs stratēģijas ietvaros paredzēti pasākumi augstākās izglītības iestāžu iepazīstināšanai ar projekta rezultātiem (pētījumiem, projekta ietvaros veikto aptauju un analīžu rezultātiem un pilotprojektu īstenošanas rezultātiem), projekta rezultātu apspriešanai (zinātniskās diskusijās, konferencēs) un tālākai izplatīšanai studentiem, akadēmiskajam personālam, pētniekiem. Stratēģijas ietvaros ir identificēti arī efektīvākie informācijas apmaiņas kanāli.

Stratēģija paredz atsevišķus pasākumus studentu iesaistīšanai atkritumu apsaimniekošanas tēmu padziļinātā apguvē un izpētē, piedāvājot prakses iespējas projektā iesaistītajās organizācijās un organizējot zinātnisko darbu konkursus studentiem un jaunajiem pētniekiem par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam ietvertajām tēmām.

Ar Stratēģiju dialogam ar zinātni var iepazīties ŠEIT.

Stratēģija dialogam ar zinātni ir izstrādāta Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 (Nr. LIFE20 IPE/LV/000014) (turpmāk – projekts) C6.7 apakšaktivitātes “Dialoga veidošana un sadarbība ar akadēmisko sektoru” ietvaros.

 Foto no vietnes Freepik.

 

Dod iespēju laboties – pirmais elektrotehnikas labošanas centrs Latvijā!

26.02.2024

Lai veicinātu nolietotas elektrotehnikas atgriešanos...
Lasīt vairāk
Aicinām lauksaimniekus iesniegt datus par radītajiem pārtikas atkritumiem!

23.02.2024

Aicinām atbalstīt pētniekus, aizpildot anketu par...
Lasīt vairāk
Nomas pakalpojumi Latvijā - ar izaugsmes potenciālu

23.02.2024

Aptauja, kas veikta 2023. gada nogalē, sniedz padziļinātu...
Lasīt vairāk
Vidzemes ražotājus aicina uz izglītojošu semināru par ilgtspējīgu resursu izmantošanu ar industriālās simbiozes metodēm

19.02.2024

Industriālās simbiozes SINERGIA platformas darbības...
Lasīt vairāk