Logo
lv en

Dialogs ar zinātni - atkritumi kā resursi aprites ekonomikas kontekstā

26.03.2024

Šodien notika 5. ekspertu tikšanās sarunu ciklā “Dialogs ar zinātni”, kas tiek organizēta LIFE projekta “No atkritumiem uz resursiem” ietvaros. Tikšanās tēma bija “Atkritumi kā resursi aprites ekonomikas kontekstā”, kurā eksperti no dažādām jomām dalījās ar saviem pētījumiem un pieredzi par atkritumu kā resursu izmantošanu.

Sanāksmes ietvaros LIFE projekta eksperte Sandija Svarupa informēja par projekta aktualitātēm – jaunākajiem pētījumiem, partneru īstenotajām aktivitātēm, projektā izstrādātām platformām lietovelreiz.lv, sinergia.lv un atkritumuaudits.lv, kas sniedz būtisku ieguldījumu pārejā uz aprites ekonomiku, kā arī nozīmīgākajām šajā gadā plānotajām aktivitātēm.

Savukārt Cēsu novada pašvaldības aprites ekonomikas un ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas eksperte Kristīne Āboliņa uzsvēra pētījumu nozīmi, lai nodrošinātu resursu pieejamību nākotnē. Cēsu novada resursu un atkritumu plūsmas analīze liecina, ka, turpinot pašreizējo resursu patēriņa tendenci, nākotnē var rasties dabas resursu, piemēram, kokmateriāla un kūdras trūkums. Tāpēc ir svarīgi ne vien turpināt pētījumus par resursu efektīvu izmantošanu un atkritumu pārstrādi, bet arī praksē ieviest aprites ekonomikas principus. Tas palīdzēs samazināt resursu patēriņu, taupīt dabas resursus un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Papildus iepriekš minētajam, pētījums var kalpot arī kā pamats tālākai izpētei par resursu pieejamību Latvijā. Pētījuma rezultāti var palīdzēt izstrādāt jaunas stratēģijas, lai nodrošinātu resursu pieejamību nākotnē un mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.  

Tikšanos turpināja Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta asociētā profesore Ilze Baltiņa, iepazīstinot ar studentu pētījumiem par tekstila materiālu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu. Studentu pētījuma darbi aptver plašu tekstila materiālu pārstrādes un pārveides tēmu klāstu, iekļaujot klasisko un tehnisko tekstilu, denim auduma otrreizējo izmantošanu, dabīgas izcelsmes materiālus apģērbam, idejas akustisko paneļu ražošanai no denim auduma, kā arī kaņepju šķiedru izmantošanu bioloģiski noārdāmos kompozītmateriālos. Savā stāstījumā I. Baltiņa akcentēja ekodizaina nozīmi un informēja par e-apmācību kursiem un platformu, kas palīdz apgūt aprites ekonomikas principus tekstila un modes nozarē.

Ar prezentāciju dalījās Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Māris Šinka, analizēja būvmateriālu nozares ietekmi uz vidi un piedāvāja risinājumus atkritumu samazināšanai un resursu efektīvākai izmantošanai. M.Šinka iepazīstināja ar pētījumiem par dažādu blakusproduktu un atkritumu (piemēram, pelnu, stikla atkritumu, betona zāģēšanas atlikumu) izmantošanu jaunu būvmateriālu ražošanā.

Tikšanos noslēdza biedrības CLEANTECH LATVIA projektu vadītājs Zigmārs Brunavs, iepazīstinot ar platformu sinergia.lv, kas veicinās Latvijas ražošanas uzņēmumu spēju efektīvāk izmantot ražošanas procesos iegūtos blakusproduktus un atkritumus. Uzņēmumiem piedaloties šajā platformā un piesakoties akcelerācijas programmā, būs iespēja saņemt atbalstu un zināšanas par blakusproduktu tālāku izmantošanu vai pārstrādi, radot jaunu pievienoto vērtību un tādējādi samazinot izmaksas uzņēmumiem.

Šodien ekspertu diskusijas vēlreiz apliecināja, ka atkritumu kā resursu izmantošana ir reāls un nepieciešams virziens, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Pētījumi, jaunu tehnoloģiju izstrāde un sadarbība starp dažādām jomām ir svarīgi faktori, lai efektīvāk izmantotu resursus un samazinātu atkritumu daudzumu, tādējādi sekmīgi ieviešot aprites ekonomikas principus praksē.

Ar prezentācijām aicinām iepazīties šeit:

1. LIFE projekta "No atkritumiem uz resursiem" aktualitātes;

2. Izpētes jautājumi aprites ekonomikai teritoriālā vienībā: Cēsu novada piemērs;

3. Resursietilpības samazināšana un pārpalikumu izmantošana tekstila jomā;

4. Jaunu būvmateriālu izstrāde no būvniecības un ražošanas atkritumiem;

5. Sinergia industriālās simbiozes platforma aprites ekonomikai.

Aicinām studentus piedalīties zinātniski pētniecisko darbu konkursā ar balvu fondu 3000 euro

02.04.2024

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas...
Lasīt vairāk
Seminārs Latgales reģiona pašvaldībām par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku

27.03.2024

Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Vides...
Lasīt vairāk
Dialogs ar zinātni - atkritumi kā resursi aprites ekonomikas kontekstā

26.03.2024

Šodien notika 5. ekspertu tikšanās sarunu ciklā “Dialogs...
Lasīt vairāk
Uzsākta datu vākšana par radīto pārtikas atkritumu daudzumu

22.03.2024

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības...
Lasīt vairāk