Logo
lv en

Aizvadīts Baltijas reģiona tematiskais seminārs, lai iepazīstinātu ar LIFE Waste To Resources IP

06.09.2023

Šī gada 6.septembrī tika aizvadīts Baltijas reģiona tematiskais seminārs – informācijas apmaiņas sanāksme, lai iepazīstinātu ar LIFE Waste To Resources IP projektu un informētu par pilotprojektu atkārtojamības iespējām ārpus Latvijas. Seminārā piedalījās pārstāvji no Igaunijas Klimata ministrijas, Lietuvas Vides ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM).

Tiešsaistes sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki. Tikšanos atklāja VARAM valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos p.i., Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere ar aicinājumu dalīties pieredzē, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu. VARAM LIFE integrētā projekta ieviešanas nodaļas vadītāja Alise Vecozola sniedza prezentāciju par LIFE Waste To Resources IP projektu un tā sasniedzamajiem rezultātiem.

Ar prezentāciju piedalījās Igaunijas Klimata ministrijas Aprites ekonomikas departamenta pārstāve Laurina  Šinkejeva par īstenoto INTERREG projektu “Izpratnes veicināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmu harmonizēšanai Igaunijā un Latvijā” (PACKGDEPO) un sasniegtajiem rezultātiem. Projekts 2 gadu garumā tika īstenots sadarbībā ar VARAM un noslēdzās šī gada aprīlī.

Tikšanās laikā A. Vecozola sniedza priekšlikumus tālākai Baltijas valstu ekspertu sadarbībai LIFE Waste to Resources IP pilotprojektu progresa uzraudzībā, pieredzes apmaiņā, lai stiprinātu projekta rezultātu ietekmi. LIFE Waste to Resources IP sniedz iespēju veidot sadarbības platformu, veicināt labās prakses piemēru ieviešanu citās valstīs un dalīties ar projekta panākumiem.

Sanāksmi turpināja VARAM Atkritumu apsaimniekošanas daļas vecākā eksperte Sanita Reinerte par Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvu (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (SUP direktīva) un jautājumiem, kas izriet no šīs direktīvas un Baltijas valstu praksi direktīvas prasību īstenošanā. Pēc noslēdzošās prezentācijas sekoja diskusiju daļa, kurā visu trīs Baltijas valstu pārstāvji pārrunāja aktuālos jautājumus, tostarp dalījās pieredzē jautājumos par pārtikas iepakojuma regulējumu, ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas piemērošanu tabakas izstrādājumiem katrā valstī un par samazināto PVN likmi labotām precēm.  

Sanāksmes diskusiju rezultātā tika ieskicēti vairāki problēmjautājumi un citas aktualitātes kopīgai sadarbībai. Tā kā Igaunijas Klimata ministrija izstrādā jaunu LIFE integrēto projektu, pārstāvji no Igaunijas arī turpmāk cer sadarboties ar LIFE Waste To Resources IP projektu.

Semināra dalībnieki vienprātīgi vienojās par sanāksmju organizēšanu arī turpmāk, lai detalizētāk iepazīstinātu ar LIFE Waste To Resources IP pilotprojektiem, kā arī citiem jautājumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas kopīgs visām valstīm. Pēc šīs sanāksmes ir likts pamats sadarbības veidošanai, kas ir nozīmīga LIFE Waste to Resources IP īstenošanas uzraudzībai.

Sanāksmē tika iezīmēts iespējamais saturs arī nākamajai tikšanās reizei, kurā VARAM ar LIFE Waste to Resources pilotprojektu īstenotājiem prezentēs progresu un gūtās atziņas. Ja sanāksme notiks klātienē, VARAM organizēs pilotprojektu vietu apskates apmeklējumus un paraugdemonstrējumus.

Dalīties:

Zilais Karogs šogad plīvos trīspadsmit Latvijas peldvietās

21.05.2024

Pagājušajā piektdienā, vides izglītības konceptvietā...
Lasīt vairāk
Vides izglītības konceptvietā ”Šūna” notiks Zilā Karoga svinīgā pasniegšana

14.05.2024

Šo piektdien tiks pasniegti Zilie Karogi, Zaļās Atslēgas...
Lasīt vairāk
Aizvadīta projekta vadības grupas sanāksme

09.05.2024

Šodien, 9.maijā notika LIFE Waste to Resources IP vadības...
Lasīt vairāk
Cēsīs notiks velo andele un zaļo pirkstiņu darbnīca

07.05.2024

Uzsākoties velo sezonai un stādīšanas darbiem dārzā,...
Lasīt vairāk