Logo
lv en

Aizvadītas divu dienu mācības pedagogiem par aprites ekonomiku

29.08.2023

No 17. līdz 18. augustam Salacgrīvas vidusskolā notika pedagogu mācības. Viens no mācību mērķiem bija iepazīstināt pedagogus ar aprites ekonomikas tematiku un sagatavot darbam ar bērniem un jauniešiem, sniedzot izpratni par aprites ekonomiku un tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. 

Pirmajā dienā mācībās viesojās Alise Vecozola (Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas LIFE integrētā projekta ieviešanas nodaļas vadītāja), kas stāstīja par projektā „Atkritumi kā resursi Latvijā Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem, lai sekmētu pāreju uz aprites ekonomiku un veicinātu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam mērķu sasniegšanu – veicinātu dažādu atkritumu veidu dalītu vākšanu un demonstrētu jaunas pieejas atkritumu pārstrādē un atkārtotā izmantošanā. Tālāk ar prezentāciju dalījās Santa Kristiāna Šteinblūma (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas LIFE integrētā projekta ieviešanas nodaļas vecākā eksperte), kas sniedza ieskatu par projektā “Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā” jeb PACKGDEPO izstrādātajiem izglītojošiem materiāliem. Sniegtā informācija bija noderīga skolotājiem, kas māca skolēnus no 1.-9.klasei un skolotāji, kas darbojas ar bērnudārza izlaiduma audzēkņiem, kas jau gatavojas skolas gaitu uzsākšanai. Semināra laikā tika sniegts pārskats par mācību materiālu, kas ir sagatavots par piecām tēmām: plastmasas iepakojums, depozīta iepakojums, tekstila atkritumi, vienreizlietojamā plastmasa un aprites ekonomika. Tika stāstīts par izglītojošiem materiāliem - PPT prezentācija, Word dokumenta instrukcija ar norādēm, kādi uzdevumi būtu saistoši katrai vecuma grupai un kā šo prezentāciju izmantot. Word dokumentā iekļautas spēles dažāda vecuma bērniem, izstrādāti 2 izglītojoši īsi video vecāko un jaunāko klašu skolēniem – sākumskolai par izpratnes veidošanu aprites ekonomikā un atkritumu apsaimniekošanā. Izglītojošie mācību materiāli pieejami šeit.

Ar prezentāciju par aprites ekonomikas pamatprincipiem turpināja Inga Belousa (biedrība “Zaļā brīvība”). Pēc lekcijām pedagogiem bija iespēja piedalīties meistarklasē, apgūstot praktiskas iemaņas saistībā ar integrētā projekta tematiku, kuras potenciāli demonstrēt izglītības iestādēs. Lāsma Ozola (Cēsu novada pašvaldības bezatkritumu kopienas vadītāja, bioloģiskās lauksaimniecības un kompostēšanas eksperte) stāstīja par komposta veidošanu, savukārt Krišjānis Zariņš (“Repair Cafe Riga” meistars) par elektropreču remontēšanu, un Ieva Freimane-Mihailova (SIA “ZAAO” vides izglītības nodaļas vadītāja) kopā ar  Eviju Tiltiņu (SIA “ZAAO” vides izglītības projektu vadītāja) mācīja par nolietota tekstila atkārtotu izmantošanu. Diena noslēdzās ar tematisku un interaktīvu ekskursiju Salacgrīvā.

Otrajā dienā Daniels Trukšāns (Ekoskolu programmas vadītājs) iepazīstināja pedagogus ar metodisko ietvaru un atkritumu audita veikšanas rīku izglītības iestādēm, bet Daiga Brakmane un Linda Dambeniece-Migliniece (vides izglītības ekspertes) ar tematisku mācību stundu plānu, savukārt Dace Jansone-Vēvere (Valsts vides dienesta LIFE integrētā projekta vadošā eksperte) stāstīja par atkritumu apsaimniekošanas pārvaldību Latvijā. Mācību noslēgumā Latvijas Hidroekoloģijas institūta pārstāves – Inta Dimante-Deimantoviča (LHEI vadošā pētniece un mikroplastmasas laboratorijas vadītāja) un Valentīna Burdukovska (LHEI zinātniskā asistente) iepazīstināja pedagogus ar amatierzinātnes kampaņu “Plastic Pirates – Go Europe!”, par iespēju piedalīties izglītības iestādēm un  veikt plastmasas atkritumu monitoringu ūdenstecēs.

Eiropas Savienības LIFE programmas integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” tiks īstenots 65 Latvijas izglītības iestādēs (pirmskolas izglītības iestādes, pamatizglītības iestādes un vispārējo vidējo izglītības iestādes). Projekts ilgs līdz 31. decembrim 2026. gadam.

Izglītības iestādes, kas piedalīsies projektā ‘’No atkritumiem uz resursiem’’: https://ej.uz/skolukarte

Izglītības iestāžu saraksts, kas piedalīsies projektā ‘’No atkritumiem uz resursiem’’

Pirmskolas izglītības iestādes: Alūksnes PII ‘’Sprīdītis’’, Bauskas PII ‘’Zīlīte’’, Daugavpils 26. PII, Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolas PII ‘’Asniņš’’, Iecavas PII ‘’Dartija’’, Īslīces pamatskolas PII, Jēkabpils PII ‘’Auseklītis’’, Jelgavas valstpilsētas pašvaldības PII ‘’Lācītis’’, Jūrmalas PII ‘’Taurenītis’’, Jelgavas valtspilsētas pašvaldības PII ‘’Zīļuks’’, Inciema PII ‘’Ezerciems’’, Kuldīgas PII ‘’Cīrulītis’’, privātā PII ‘’Zeltābeles pasaka’’, Privātā PII ‘’Varavīksne’’, Ropažu PII ‘’Annele’’, Salaspils novada pašvaldības PII ‘’Atvasīte’’, Siguļu PII ‘’Piejūra’’, Stāķu PII, Stendes pamatskolas PII, Talsu PII ‘’Pīlādzītis’’, Tukuma PII ‘’Lote’’, Tukuma PII ‘’Taurenītis’’, Ulbrokas PII ‘’Pienenīte’’, Valmieras PII ‘’Krācītes’’, Valmieras PII ‘’Vālodzīte’’, Rīgas 258. PII, Nīcas PII ‘’Spārīte’’. 

Pamatizglītības iestādes: Aizupes pamatskola, Amatas pamatskola, Cēsu 1. pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugmales pamatskola, Dzērves pamatskola, Irlavas pamatskola, Jersikas pamatskola, Laurenču sākumskola, Pamatskola Rīdze, Privātā pamatskola Valmieras Zaļā skola, Puzes pamatskola, Robežnieku pamatskola, Stalbes pamatskola, Trikātas pamatskola, Tukuma 3. pamatskola, Valmieras sākumskola, Vecsaules pamatskola, Vergales pamatskola, Virbu sākumskola, Vilces pamatskola, Šķibes pamatskola.

Vispārējo vidējo izglītības iestādes: Aizkraukles novada vidusskola, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Liepājas Valsts tehnikums, Limbažu vidusskola, Mērsraga vidusskola, Ozolnieku vidusskola, Priekuļu vidusskola, Rīgas Imantas vidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas Rīnūžu vidusskola, Rīgas Stila un modes tehnikums, Spoģu vidusskola, Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija.

Aprites ekonomikas piemēri un izaicinājumi Cēsu novadā

17.04.2024

Cēsu novadā ir uzņēmumi, kuri strādā atbilstoši aprites...
Lasīt vairāk
SIA "ZAAO" sadarbībā ar SIA "Konsorts" izstrādā Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra Valmierā operacionālo darbības modeli

16.04.2024

SIA "ZAAO" (ZAAO) sadarbībā ar SIA...
Lasīt vairāk
Jelgavā notiks seminārs “Ilgtspējīgs iepakojums: no dizaina līdz pārstrādei 2024”

12.04.2024

Lai informētu par gaidāmajām izmaiņām plastmasas...
Lasīt vairāk
Aicinām studentus piedalīties zinātniski pētniecisko darbu konkursā ar balvu fondu 3000 euro

02.04.2024

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas...
Lasīt vairāk