Logo
lv en

Aizvadīta projekta vadības grupas sanāksme

09.05.2024

Šodien, 9.maijā notika LIFE Waste to Resources IP vadības grupas sanāksme, kurā partneri apsprieda projekta aktualitātes un turpmākos plānus.

Partneri sanāksmes laikā informēja par savu darbību pēdējā ceturksnī un plānotajām aktivitātēm šajā ceturksnī. VARAM LIFE integrētā projekta ieviešanas nodaļas vadītāja Alise Vecozola informēja, ka ir uzsākti radīto pārtikas atkritumu mērījumi - visos pārtikas ķēdes posmos notiek anketu un dienasgrāmatu testēšana, respondentu rekrutēšana un primārajā ražošanā atsevišķās nozarēs dati jau ir savākti. Saņemtie dati nākamajā gadā tiks iesniegti Eiropas Komisijai. Ir notikusi kārtējā Dialogs ar zinātni tikšanās par aprites ekonomiku un beigusies pieteikšanās zinātniski pētniecisko darbu konkursā studentiem par pārtikas un bioloģisko atkritumu novēršanas un apsaimniekošanas jautājumiem Latvijā. Šobrīd  VARAM izstrādā aprites ekonomikas ceļa karti un jau rudenī kopā ar partneriem tiks plānoti 5 reģionālie semināri, kuros informēs par šo ceļa karti un sniegs praktiskus piemērus par pasākumiem pārejā uz aprites ekonomiku. Būtiski atzīmēt, ka aprīlī ir sākusies azbesta informatīvā kampaņa, un līdz š.g. 31.maijam trūcīgās un maznodrošinātās personas tiek aicinātas pieteikties atbalsta programmai azbesta šīfera krājumu savākšanai, transportēšanai un apglabāšanai.

Sanāksmē SIA Konsorts valdes loceklis Kaspars Timofejevs ziņoja, ka ir veiksmīgi noslēgušies darbi pie Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra (VRAEC) Valmierā operacionālā darbības modeļa izstrādes, kas ir projekta partnera SIA ZAAO atbildībā. Centrs tiks veidots ar mērķi radīt ekosistēmu, kas veicina preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi, padarot to pieejamu un pieņemamu plašai sabiedrības daļai.  Arī Cēsu novada pašvaldības bezatkritumu kopienas vadītāja un aktivitāšu koordinatore Lāsma Ozola sniedza informāciju par izvēlēto operacionālās darbības modeli vietējā remonta un pārstrādes centra izveidei un darbībai Cēsu novadā.

Sanāksmes gaitā tika izskatīti vairāki citi būtiski jautājumi, tostarp SIA Nordic Plast izveidotās laboratorijas akreditācijas process, kas ir noslēguma fāzē. SIA Nordic Plast kvalitātes vadītāja Kristīne Geidāne lepojās, ka laboratorijas darbam ir piesaistīti augsti kvalificēti speciālisti, kas nodrošinās plastmasas iepakojuma un produktu testēšanu.

Savukārt, noslēgumā SIA Hyrogas valdes priekšsēdētājs Valdis Bisters informēja par gazifikācijas iekārtas testēšanas progresu un sniedza vizuālu ieskatu tā darbībā.

Sanāksmes laikā partneri apsprieda īstenotos pasākums un dalījās ar ierosinājumiem, ko varētu uzlabot noteiktu aktivitāšu īstenošanai. Kopumā sanāksme sniedza iespēju visiem projekta dalībniekiem apspriest paveikto darbu, risinājumus un izaicinājumus, kā arī stiprināt sadarbību starp partneriem. Projekta vadošais partneris - VARAM pateicas visiem partneriem par aktīvu dalību sanāksmē!

 

Dalīties:

LIFE integrētā projekta ''No atkritumiem uz resursiem'' 4. ZIŅU LAPA

27.05.2024

Projekta mērķis - ar mērķtiecīgiem pasākumiem samazināt...
Lasīt vairāk
Zilais Karogs šogad plīvos trīspadsmit Latvijas peldvietās

21.05.2024

Pagājušajā piektdienā, vides izglītības konceptvietā...
Lasīt vairāk
Vides izglītības konceptvietā ”Šūna” notiks Zilā Karoga svinīgā pasniegšana

14.05.2024

Šo piektdien tiks pasniegti Zilie Karogi, Zaļās Atslēgas...
Lasīt vairāk
Aizvadīta projekta vadības grupas sanāksme

09.05.2024

Šodien, 9.maijā notika LIFE Waste to Resources IP vadības...
Lasīt vairāk