Logo
lv en

No atkritumiem uz resursiem

Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām vides aizsardzības nozarēm valstī. Savukārt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārvaldība ir viens no būtiskākajiem jautājumiem vides aizsardzības, klimatneitralitātes un dabas resursu, labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomās.

Grantu konkurss studentiem!

Iesniedz zinātniski pētniecisko darbu par tēmām, kas saistītas ar pārtikas un bioloģisko atkritumu novēršanas vai apsaimniekošanas jautājumiem! Balvu fonds 3000 euro!

Papildus informācija

Finansējums

Finansējuma avoti

Waste To Resources IP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Lasīt vairāk

Jaunumi

Aicinām studentus piedalīties zinātniski pētniecisko darbu konkursā ar balvu fondu 3000 euro

02.04.2024

Seminārs Latgales reģiona pašvaldībām par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku

27.03.2024

Dialogs ar zinātni - atkritumi kā resursi aprites ekonomikas kontekstā

26.03.2024

Uzsākta datu vākšana par radīto pārtikas atkritumu daudzumu

22.03.2024

Mūsu partneri

Tuvākie pasākumi

25.01.2024 – 00:00

līdz

14.04.2024 – 23:59

Aicinām studentus piedalīties zinātniski pētniecisko darbu konkursā ar balvu fondu 3000 euro